Studenti na kávě se švédským velvyslancem

Ve čtvrtek 8. dubna se navzdory epidemiologickým opatřením podařilo zorganizovat a uskutečnit návštěvu na švédské ambasádě u švédského velvyslance pana Frederika Jorgensena. Pozvání platilo pro nás, tři studenty českotřebovského gymnázia, kteří v rámci účasti na Pražském studentském summitu zastupují v modulu OSN Švédské království.

Celé setkání, i přes své formální prostředí a předepsaný dress code, bylo velmi příjemné a diskuze byla podnětná. Pana velvyslance jsme se mohli ptát téměř na cokoliv. Dozvěděli jsme se toho mnoho o evropských hodnotách, o uvažování švédského lidu, o švédské politice i o jejich způsobu jednání v rámci mezinárodních organizací.

Kromě formálních a oficiálních otázek vyšel čas i na pár neformálních, zjistili jsme tedy například, kde na ambasádě vaří kávu či do jaké školy chodí syn pana velvyslance. Oceňujeme, že nám pan Jorgensen přes svou časovou vytíženost vyhradil celou hodinu. Po rozhovoru nás seznámil s budovou ambasády a ukázal nám překrásný výhled, který má na celou Prahu.

Ondřej Hylena, Petr Blaško, Ondřej Kolář