Maturitní zkouška - aktualizace

Aktuální informace k maturitní zkoušce najdete v sekci Pro žáky – Maturitní zkouška. Změny se týkají především Jednotného zkušebního schématu didaktických testů, Modelu maturitní zkoušky 2020/2021, Orientačního kalendáře 2021 a Přehledu důležitých termínů. Uložena je zde také Přihláška k ústní zkoušce z předmětů navazujících na společnou část maturitní zkoušky.