Maturitní rozvrh

Maturitní rozvrh pro jarní zkušební období 2020 najdete v prostředí Moodle – moodle.gymnct.cz v kurzu Maturitní zkouška.