Matematický klokan

V pátek 17. března 2023 se konala na našem gymnáziu mezinárodně koordinovaná soutěž Matematický klokan. Pořadatelem v ČR je Jednota českých matematiků a fyziků ve spolupráci s PdF a PřF UP Olomouc. Soutěž probíhá ve všech krajích ČR v jednom termínu a soutěžící řeší soubor 24 testových úloh ve stanoveném čase.
 
V rámci pravidelného pátečního rozvrhu se soutěže zúčastnili studenti 1.A a 2. A v kategorii „Benjamín“ a studenti 3. A a 4. A v kategorii „Kadet“.
Kategorií „Junior“ (1. a 2. ročník SŠ) a „Student“ (3. a 4. ročník SŠ) se v pátek odpoledne účastnili pouze zájemci o tuto soutěž.
 
Vyhodnocené odpovědi studentů za celou školu byly zaslány okresnímu koordinátorovi soutěže.
Z výsledkové statistiky za okres Ústí nad Orlicí zveřejněné 3.  dubna 2023 je zřejmé, že:
  • 3. místo v kategorii „Benjamín“ obsadil Dominik Jež z 1. A,
  • 2. místo v kategorii „Kadet“ obsadil Karel Sixta ze 4. A,
  • 2. místo v kategorii „Student“ obsadil Dominik Horák z 8. A.

 

Těmto studentům blahopřejeme a děkujeme všem zúčastněným.
 
Jan  Kohút