Literární soutěž „Pardubické střípky“

Krajská knihovna v Pardubicích pořádá každoročně literární soutěž pro žáky regionálních základních a středních škol s názvem „Pardubické střípky“, jíž se naši studenti pravidelně účastní. Získali již také mnoho ocenění.

Téma letošního 13. ročníku zní „Tajné dveře“. Zadání bývá vždy velmi volné, umožňuje uplatnit vlastní tvořivost, také forma je libovolná. Letos téma zaujalo více studentů než v jiných letech. Nakonec jsme do pardubické knihovny zaslali 16 prací, spadajících do čtyř kategorií podle věku. Převažovaly práce studentů sekundy a 2. C.

Sama jsem zvědavá, jak naši studenti v konkurenci uspějí, jejich práce se jim totiž opravdu velmi podařily. Můžete to posoudit sami, soutěžní práce přikládáme. Myslím, že stejně jako já budete překvapeni, jak obsahově i formálně různorodé texty vznikly. Doufám, že vás jejich četba potěší aspoň stejně tak, jako potěšila mě.

Výsledky soutěže budou zveřejněny začátkem prosince.

Jana Divišová

 

Studentské práce: