L'Alliance Française v Pardubicích

Ve čtvrtek 25. května se vybraní žáci z 5.A spolu s paní učitelkou Monikou Praxovou a Hanou Svobodovou vydali do Pardubic. Konkrétně se jednalo o žáky, kteří si před pár lety zvolili jako svůj druhý jazyk francouzštinu. Aby tento nelehký a specifický jazyk mohli lépe poznat, vydali se do L'Alliance Française v Pardubicích. Na programu byla přednáška, test i výroba palačinek.
 
Hned při příchodu do aliance je přivítalo několik rodilých mluvčích a s nimi i české členky aliance. Na studenty čekala přednáška ve francouzském jazyce o fungování francouzských aliancí po celé Evropě. Z té se mohli například dozvědět, co nabízí aliance za služby a jak se stát jejími členy. Po přednášce následoval kvíz, který měl ověřit, na kolik studenti znají Francii a její zvyky, celebrity nebo třeba kuchyni. Pro zpestření programu následovalo vyrábění palačinek typických právě pro francouzskou kuchyni. Studenti měli také čas si s rodilými mluvčími promluvit ve francouzštině a zeptat se na vše, co je zajímalo. Když už měl každý svou palačinku snědenou, čekal je návrat zpátky do České Třebové. 
 
Komunikace s rodilým mluvčím je v každém jazyce velmi přínosná a takřka nenahraditelná. Studentům se tato zkušenost bude do budoucna jistě hodit, minimálně třeba na jejich budoucích zahraničních cestách.
 
Johana Nováková, 5.A