Konzultace pro nematuritní ročníky začnou 8. června

Vážení rodiče, milí studenti,
 
19. května jsme se na Vás obrátili s prosbou o vyplnění ankety, která měla ukázat zájem studentek a studentů o účast na konzultacích, které jsme původně plánovali realizovat od začátku června. Svůj názor vyjádřilo celkem 214 žákyň a žáků, respektive jejich zákonných zástupců. Kladně na naši nabídku odpovědělo 170 účastníků ankety, 44 by nabízené možnosti nevyužilo. Výše uvedená čísla nás příjemně překvapila, na setkání s našimi studenty se opravdu těšíme. Rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy budou dobrovolné konzultace probíhat od 8. června. Vzhledem k souběhu s přijímacími a maturitními zkouškami se nebude jednat o pravidelné každodenní vyučování, ale o konzultace dle speciálního rozvrhu při zachování všech požadovaných hygienických pravidel. I nadále bude výuka realizována také formou dálkového studia. Aktuální informace budeme bez prodlení zveřejňovat na webových stránkách školy. Přejeme Vám v této nelehké situaci hodně trpělivosti a děkujeme za pochopení.
 
Mgr. Josef Menšík
ředitel školy