Jak se nestát dezinfombie?

Dne 27. dubna se všechny třídy nižšího gymnázia zúčastnily edukačního preventivního programu proti dezinformacím projektu Fakescape. Žáci si nejdříve v Městské knihovně Česká Třebová zahráli krátkou únikovou hru Dezinfombies a poté pro ně byla připravena prezentace, kde probrali důležité body ze hry a problematiku médií.

Hra začínala příběhem, který hráče uvedl do děje. Světem se šíří virus, jenž nutí lidi bezmezně věřit všemu a omezuje kritické myšlení na minimum. Z lidí se stávají dezinfombies – nemyslící bytosti. Cílem hry bylo kritické myšlení u žáků posílit a naučit je si informace co nejlépe ověřovat, aby se nestali dezinfombies i z nich. Účastníci hry tím získali vakcínu, kterou mohou zachránit svět. Studenti plnili během hry úkoly, které odkazovaly na mnoho bulvárních časopisů, webových stránek a poplašných zpráv, jež se v poslední době šíří.

V prezentaci žáci všechny tyto úkoly do detailů rozebrali a poté si vysvětlili, jak už z titulku poznat, že jde o hoax nebo fakenews. Dotkli se i různých konspiračních teorií a mimo jiné též bezpečnosti na sociálních sítích.  Došlo i na reklamu na sociálních sítích a influencer marketing, clickbait a klamání uživatelů ze strany influencerů.

Mezi žáky byly na program převážně kladné ohlasy. Některým studentům nepřinesla přednáška už nic nového, protože základní pravidla bezpečného pohybu na internetu znají, ale všichni se shodli, že je tato prevence velmi důležitá, neboť nabyté dovednosti využijí i v každodenním životě.

Johana Nováková, 4.A