Informace o termínu zveřejnění výsledků přijímacích zkoušek

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na webových stránkách školy a na úřední desce 19. května 2021. Písemné rozhodnutí bude zasláno jen uchazečům nepřijatým.

Přijatý uchazeč musí svůj zájem o studium potvrdit odevzdáním zápisového lístku do 10 pracovních dnů od zveřejnění výsledků přijímacího řízení. Formulář odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí naleznete na webových stránkách školy (Pro uchazeče/Přijímací řízení/Odvolání).

Doplňující informace k přijímací zkoušce  [pdf]