Informace k dopravní obslužnosti v Pardubickém kraji

Vážení rodiče,

na základě současného vývoje nám nezbývá, než omezení dopravních spojů dopravce ČSAD Ústí nad Orlicí a.s. prodloužit do 31. 3. 2022. Zveřejněné jízdní řády tato omezení obsahují. Z výjimečných důvodů se může stát, že i nad tato omezení nebudou odjety další spoje. Sledujte prosím aktuální informace na stránkách iredo.info (https://www.oredo.cz) nebo vám informace poskytne dispečink IREDO (tel. 491 580 333). V případě, že dojde k navrácení do plnohodnotného stavu nebo jeho částečného obnovení, budeme Vás neprodleně informovat.

Ing. Leoš Beran

oddělení dopravní obslužnosti Krajského úřadu Pardubického kraje