Informace k dopravní obslužnosti v Pardubickém kraji

Vážení rodiče, s ohledem na přijatá opatření Ministerstva zdravotnictví, která vstupují v platnost od 17. ledna 2022, může dojít k nezajištění autobusové dopravy žáků a studentů do školských zařízení. Děkujeme za pochopení.

Ing. Leoš Beran

oddělení dopravní obslužnosti Krajského úřadu Pardubického kraje