Imatrikulace žáků prvních ročníků

V úterý 1. září 2020 se konalo slavnostní přivítání 56 nových žáků gymnázia.
I když byla letošní imatrikulace jiná, trochu komornější, bez přítomnosti rodičů, přesto o zápis do imatrikulační knihy naši nováčci nepřišli.
Po projevu ředitele školy Josefa Menšíka žáci stvrdili svými podpisy v imatrikulační knize přijetí mezi gymnazisty a převzali pamětní listy z rukou třídních učitelů i trička s logem gymnázia.
Přejeme našim novým žákům mnoho studijních úspěchů, vytrvalosti při zvládání náročného studia a podporu rodičů i dobrých kamarádů, které si v novém kolektivu určitě najdou.
 
Za pedagogický sbor Dana Řehořová