Hodnocení žáků za 2. pololetí školního roku 2019/2020

Postup při hodnocení výsledků vzdělávání žáků za 2. pololetí školního roku 2019/2020

Hodnocení žáků – metodika [pdf]