Hledání domova

V úterý 12. dubna se studenti českotřebovského gymnázia zúčastnili festivalu Jeden svět. Letošní ročník se věnuje tematice hledání domova, odráží aktuální migrační situaci.

Studenti nižšího gymnázia zhlédli tři kratší filmy týkající se šikany, dětských uprchlíků a života lidí s postižením. Po každé projekci následovala diskuse s moderátorem.

Studenti vyššího gymnázia zhlédli film Můj džihád, ve kterém imám (islámský duchovní) Gulyaman vysvětluje příčiny radikalizace a odchodu mladých lidí z Belgie a zároveň ukazuje, jak lze radikalizaci předejít – například zřízením škol pro muslimské děti, individuálními sezeními s terapiemi nebo sdružováním rodičů dětí, které odešly bojovat za Islámský stát. Nejdůležitější je podle něj vést mladé lidi k osobnímu rozvoji a vrátit tak slovu džihád jeho původní význam. Po tomto filmu následovala velice zajímavá debata s reportérkou Markétou Kutilovou, která již několikrát boji zmítanou Sýrii navštívila a která studentům s přehledem odpověděla na všechny otázky.

Díky festivalu Jeden svět jsme se dokázali alespoň částečně vcítit do pocitů lidí, kteří utíkají před válkou a hledají smysl života v novém prostředí.

Michaela Plocková, 7.A
Foto: Jeden svět na školách (Fotogalerie)