Harmonogram závěru školního roku

Pondělí 22. června:

 • konzultace podle rozpisu a distanční výuka

 

Úterý 23. června:

 • konzultace podle rozpisu a distanční výuka

 

Středa 24. června:

 • nižší gymnázium
  • 2. a 3. vh třídnické práce v kmenových učebnách, 1.A v učebně 110
   • o náplni práce budou žáky informovat třídní učitelé
   • odevzdání studijních průkazů
 • vyšší gymnázium
  • distanční výuka
  • individuální konzultace po domluvě s daným vyučujícím

 

Čtvrtek 25. června:

 • nižší gymnázium
  • distanční výuka
  • individuální konzultace po domluvě s daným vyučujícím
 • vyšší gymnázium
  • 2. a 3. vh třídnické práce v kmenových učebnách
   • o náplni práce budou žáky informovat třídní učitelé
   • odevzdání studijních průkazů

 

Pátek 26. června:

 • 1. vh předání vysvědčení v kmenových učebnách, 1.A v učebně 110

 

Připomínáme, že ve škole budou platit hygienická a bezpečnostní pravidla, která stanovilo ministerstvo školství. Upozorňujeme především na povinnost odevzdat při prvním vstupu do školy čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Žák, který se neúčastnil konzultací, předá čestné prohlášení svému třídnímu učiteli na třídnické hodině.

Čestné prohlášení [pdf]