Gymnázium Česká Třebová na oslavě 40 let spolku TEREZA

V rezidenci amerického velvyslance v Praze se 12. října 2019 konala oslava čtyřicátého výročí spolku TEREZA, který se zabývá ochranou přírody a environmentální výchovou. Pozvání přijaly i Hana Grundová a Michaela Židková z Gymnázia Česká Třebová.
Proč oslava TEREZY v sídle amerického velvyslance? Proč Gymnázium Česká Třebová?
TEREZA je evropským koordinátorem mezinárodního vzdělávacího a výzkumného programu GLOBE, který vznikl v USA. Americký velvyslanec Stephen B. King v úvodním projevu představil zajímavou historii budovy rezidence, kterou je krásná Petschkova vila. Ocenil dlouholetou práci spolku TEREZA a zejména její environmentální projekty, které vedou k samostatnosti žáků a k vytváření jejich zodpovědnosti za stav jejich okolí. Ocenil práci učitelů, protože sám působil jako učitel.
Gymnázium Česká Třebová pracuje v programu GLOBE od roku 1997. V rámci projektu zkoumá stav ovzduší, stav řeky Třebovky a okolní vegetaci. V roce 2005 uspořádalo za podpory kraje a města Česká Třebová mezinárodní GLOBE Games, kterých se zúčastnily týmy z 11 států. Byla to výzva pro ostatní evropské státy. Nikdo si ale na organizaci podobně náročné akce netroufl.
Současný ředitel spolku TEREZA Petr Babouček ve svém projevu poděkoval za odvahu a vytrvalost v práci zakladatelům spolku. Organizace TEREZA vznikla v roce 1979, tedy v době totality, jako základní organizace Českého svazu ochránců přírody. Její členové se starali o ochranu stepních porostů v okolí Prahy. Zřídili si zde TERÉnní ZÁkladnu. Tak vznikla TEREZA. Ta později rozšířila svoji náplň o výukové programy o přírodě a po roce 1989 hledala inspiraci i v zámoří v USA. V současné době vede TEREZA řadu programů. Je to nejenom program GLOBE, ale i programy Ekoškola, Učíme se venku, Les ve škole, Jděte ven, CIVIS, Měním jídlo, měním svět a Kolegiální spolupráce.
Gymnázium Česká Třebová nyní pracuje v programech GLOBE, Les ve škole a Kolegiální spolupráce.
Více o výročí spolku TEREZA a jeho vlivu na Gymnázium Česká Třebová najdete v odkazu https://www.rodicevitani.cz/uceni-venku-2/tereza-vodi-uz-ctyricet-let-de...
 
Hana Grundová