GLOBE Games 2022

Ve dnech 26. až 29. května 2022 se náš tým studentek z kvarty zúčastnil akce s názvem GLOBE Games. Jde o mezinárodní program, který sdružuje studenty z různých zemí. Každý tým na hrách odprezentuje svůj projekt a poté se mohou studenti zúčastnit různých workshopů a seznamovat se. Cílem her je upozornit na různé globální problémy a inspirovat k poznávání přírody. Tento ročník se konal ve Zbirohu.

Hned po příjezdu ve čtvrtek jsme se zúčastnily slavnostního zahajovacího ceremoniálu. V pátek jsme v angličtině obhajovaly před odbornou porotou naši práci s názvem Ovlivňuje otužování chov ryb? Obdržely jsme také zpětnou vazbu od dalších prezentujících studentů. V tento den jsme si vyzkoušely tradici GLOBE Games, což je společné kutálení obrovské nafukovací zeměkoule ulicemi města, které jsme všichni zakončili tancem v dešti na náměstí za doprovodu hudby.

Poté jsme se ve volném čase seznamovaly s ostatními studenty – jak s českými, tak se zahraničními, například z Ukrajiny, Slovenska a Holandska. Program byl v těchto dnech zprostředkován pomocí různých workshopů. Zúčastnily jsme se přednášky Želvy v nouzi, edukačních výletů do přírody a výroby hudebních nástrojů z přírodnin. Na rozloučenou jsme se všichni sešli u táborového ohně a zazpívali si za doprovodu kytary.

Po této skvělé zkušenosti bychom se GLOBE Games znovu rády zúčastnily. Tento program nám nepřinesl jen nové poznatky a zkušenosti, ale také nové přátele a nezapomenutelné zážitky.

Nela Houdová, Tereza Čížová, Barbora Očenášová, Eliška Polášková a Johana Nováková