Exkurze němčinářů do Goethe-Zentra Pardubice

Ve středu 28. února navštívila naše skupina němčinářů z 5.A Goethe-Zentrum v Pardubicích. Cesta vlakem byla příjemně rychlá. Hned po příjezdu jsme zamířili do DM drogerie, kde nás čekal první úkol. Měli jsme hledat zadané produkty a zapisovat jejich německé názvy. Tím jsme si rozšířili naši slovní zásobu v oboru drogerie. Poté jsme se vydali do Goethe-Zentra, které sídlí nedaleko Pernštýnského náměstí. Tam na nás čekala paní lektorka Inga Meißner, která nás vybavila tablety s úkoly. Úkoly zahrnovaly vše od poznávání spolkových zemí Německa až po hledání specifických knih v knihovně institutu. 

Goethe-Institut je místo, kde se můžeme učit o německé kultuře, jazyce a umění. Tento den nebyl pouze o učení, ale i o zábavě a objevování nového.  Byla to pro nás skvělá příležitost vyzkoušet si naše jazykové dovednosti také v konverzaci s rodilou mluvčí. Celá návštěva byla poučná a také nesmírně zajímavá. Těším se, až své nově nabyté znalosti využiji v praxi. 

Filip Blaško, 5.A