Exkurze do Vídně

Studenti našeho gymnázia vyrazili 17. 10. 2023 na zájezd do Vídně. Z ulice Krátká vyjel autobus v 6:00 hodin. Cesta trvala kolem čtyř hodin. Jelikož do Vídně studenti dorazili o něco dříve, jako první zastávku si udělali krátkou procházku v parku u zámku Horní Belvedér. Poté vyrazili k Uměleckohistorickému muzeu, u kterého se nachází socha Marie Terezie. Zde mohli zhlédnout antickou nebo egyptsko-orientální sbírku a také obrazy od Tiziana nebo Rembrandta. Dále se studenti vydali s průvodcem do města k pomníku Wolfganga Amadea Mozarta. Jednou ze zastávek byla také Vídeňská státní opera. Cestou k ní mohli vidět hotel Sacher, chrám sv. Štěpána nebo Kapucínskou kryptu, kde je pohřbeno 19 rakouských císařů. Také se prošli po jedné z nejdražších vídeňských ulic Graben a pokochali se pohledem třeba i na prodejnu Swarovski. V zámku Hofburg naše studenty zaujala Španělská jezdecká škola s proslulými Lipicány. Na závěr tohoto krásného zájezdu se vydali do zážitkového vlastivědného muzea Time Travel. Toto muzeum nabídlo velmi zajímavý program, při němž se studenti mnohé dozvěděli a zároveň se trochu lekli i zasmáli, ale také si připomněli, že historie Vídně nebyla jen veselá. Po nezapomenutelném zážitku z 5D kina, audience u císařské rodiny a virtuální reality, dostali studenti rozchod, kdy si mohli dojít na jídlo, koupit různé pohledy, dárky nebo suvenýry a následně se na určeném místě sešli a společně došli k autobusu. V Brně se s nimi rozloučil Dušan Slovák, velmi milý a příjemný průvodce, který jim během celého dne vyprávěl o historii i různých společenských, historických a zeměpisných zajímavostech Vídně a Rakouska. Všichni byli velmi vyčerpaní, ale na takové zážitky asi jen tak nezapomenou. Do České Třebové dorazili kolem desáté hodiny večerní.