Exkurze do Poslanecké sněmovny

Exkurze začala v informačním středisku na Malostranském náměstí. Nejprve jsme zhlédli odborný film, který se zabýval historií vzniku Poslanecké sněmovny. Pak následovala prohlídka jednotlivých prostor doplněná výkladem, nahlédnout jsme mohli také do zasedacího sálu a konferenční místnosti.
Poté jsme se rozdělili na dva tábory. Někteří se vydali na prohlídku Židovského muzea, jiní se oddali historii hlavního města. Počasí nám přálo, a proto jsme si den plný vzdělání v Praze skvěle užili.
 
Štěpán Jiroušek, 7.A