Exkurze do Národního muzea

Ve čtvrtek 20.6. vyrazila třída 7.A na exkurzi do Národního muzea v Praze. Konkrétně jsme navštívili jeho Novou budovu, která se zabývá moderními dějinami 20. století od začátku 1. světové války po vstup České republiky do Evropské unie. Expozice se nezaměřuje pouze na důležité historické události, ale také nám přibližuje soukromý, kulturní i pracovní život obyvatel Československa mezi lety 1914 až 2004. Vystaveno je zde spoustu různorodých vzácných exponátů, ale také věci z každodenního života. Mohli jsme zhlédnout zařízení dobových bytů, plakáty slavných umělců, ocenění významných sportovců, oblečení, atd. Sekce o československé politice nám přinesla pohled na její proměnu a důležité osobnosti. Nesmím zapomenout na promítaný dokument, který v pár minutách shrnul události tohoto období.

Aneta Vacková, 7.A