Distanční Den Země

Ve dnech 22. až 25. dubna se v blízkém Parku československých legií konal distanční Den Země se soutěží. Stanoviště Hospodaření s vodou bylo doplněno o plakáty, které připravili žáci sekundy v předmětu Globální výchova. Celkem bylo v parku 13 stanovišť s kvízovými otázkami. Soutěže se zúčastnilo 122 lidí a jen 27 z nich zvládlo kvíz bez chyby. Patřilo mezi ně i 6 žáků gymnázia - F. Blaško, Š. Doležalová, M. Hurt, Š. Jebousek, T. Štarha a E. Voleská. Ti obdrželi věcné ceny od ZO ČSOP Podorlicko.