Další vynikající úspěch opět zaznamenala kvarta

Po skvělém výkonu v okresním kole Olympiády v českém jazyce přišel další vynikající úspěch – 2. místo v krajském kole této soutěže a postup do celostátního kola. To vše dokázala studentka kvarty Jana Hudecová. Zvládla výborně část gramatickou i stylistickou a přejeme jí, aby se jí dařilo i nadále.
Blahopřejeme!
 
Eva Vašinová