Další úpravy maturitní zkoušky v roce 2021

Vážené maturantky, vážení maturanti,

včerejším rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy dochází k zásadním úpravám maturitní zkoušky v tomto školním roce. Mezi nejdůležitější patří:

  1. Posunutí termínů didaktických testů na dny 24., 25. a 26. května 2021.
  2. Posunutí termínu konání profilové části maturitní zkoušky do týdne od 1. června 2021.
  3. Předměty profilové části maturitní zkoušky přesunuté novelou školského zákona ze společné části maturitní zkoušky (český jazyk a literatura a cizí jazyk) se stávají zkouškami dobrovolnými. Je tedy na rozhodnutí žáka, zda je konat bude, nebo nebude. V případě, že žák vykoná zkoušku z těchto předmětů neúspěšně, na vysvědčení se tato známka neuvádí a nezapočítává se tedy ani do celkového hodnocení.
  4. Vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2020/2021 bude vydáno nejpozději 21. května 2021 s ohledem na případně stanovené dny volna k přípravě na maturitní zkoušky.

Ať už se rozhodnete jakkoliv, jsme připraveni Vám poskytnout co možná nejlepší podmínky nejen pro přípravu k maturitní zkoušce, ale také pro úspěšné zvládnutí přijímacího řízení na vysoké školy. O dalších podrobnostech Vás budeme včas informovat.

vedení školy