Československé stopy nejen v Zakarpatí

Na přelomu června a července 2017 se studenti šesti gymnázií Pardubického kraje vydali na poznávací zájezd do Zakarpatí. Zájezd organizovaný Pardubickým krajem ve spolupráci s Československou obcí legionářskou směřoval nejen do oblasti Zakarpatské, ale i Lvovské, Volyňské a Ternopilské. Měl dva hlavní motivy – jednak seznámit se s Podkarpatskou Rusí, s historickým územím, které bylo v období meziválečného Československa součástí našeho státu, jednak zúčastnit se národní pouti ke Zborovu u příležitosti 100. výročí bitvy, která se odehrála 1. a 2. července 1917.
Během cesty dlouhé bezmála 3000 km jsme navštívili řadu zajímavých míst – např. v Užhorodě budovu Zakarpatské oblastní rady, hrad, skanzen a Jubilejní školu Masarykovu, kde je možné studovat český jazyk. Zajímavá byla také prohlídka hradu Palanok a měst Mukačevo, Chust, Lvov. Krásnou přírodu jsme obdivovali v Siněvirském národním parku a v Koločavě, vesničce známé nám Čechům především díky Olbrachtově románu Nikola Šuhaj loupežník. Ve městech Dubno a Luck jsme se setkali s představiteli volyňských Čechů a v Českém Malíně vypáleném v roce 1943 nacisty jsme uctili památku obětí této tragédie. Poslední zastávkou bylo bojiště u Zborova a obec Kalynivka, kde se nachází mohyla připomínající hrdinství československých legionářů.
Děkujeme hejtmanovi Pardubického kraje Martinu Netolickému a tiskovému mluvčímu Dominiku Bartákovi za možnost zúčastnit se této exkurze. Díky ní jsme měli jedinečnou příležitost připomenout si společnou minulost s obyvateli Zakarpatí, na kterou jsou opravdu hrdí, a poznat život našich krajanů na Ukrajině.
 
Dana Řehořová a Eva Vašinová