Benefiční notování Za jeden provaz

Dne 25. září 2015 se v podvečerních hodinách v Národním domě konalo Benefiční notování organizované občanským sdružením Za jeden provaz. Hlavním cílem této akce bylo, aby se široká veřejnost mohla seznámit s činností sdružení a zároveň poznat jeho členy.

Na programu se podílel Taneční orchestr Základní umělecké školy Česká Třebová pod vedením Mgr. Milana Špičáka, Pěvecký sbor Gymnázia Česká Třebová pod vedením PaedDr. Kamily Pavlíkové a malé vystoupení si na závěr připravili i členové sdružení. Koncertem posluchače prováděla členka sdružení Mgr. Zuzana Kupková. Během koncertu panovala příjemná a přátelská atmosféra.
Naše sdružení akci tohoto typu organizovalo poprvé, v dalších letech bychom chtěli tuto tradici rozvíjet a v benefičních koncertech pokračovat.
Chtěli bychom poděkovat všem návštěvníkům, kteří nás přišli podpořit, účinkujícím a také městu Česká Třebová, které nám poskytlo dotaci na zorganizování koncertu.
Na závěr bychom chtěli poděkovat všem, kteří nás podpořili i finančně. Příspěvek použijeme na činnost sdružení. Již nyní se můžete těšit na 7. ročník Podzimního benefičního plesu, který se koná 14. listopadu 2015 v restauraci Na Horách. O podrobnostech vás budeme informovat.

Jménem občanského sdružení Za jeden provaz Anna Hamplová