Akademie 2023

Naše gymnázium uspořádalo tradiční akci, Akademii, kde každá třída předvedla vlastní scénku na téma "Zavři oči a...". Letošní ročník přinesl nesčetné kreativní a vtipné scénky, které zaujaly nejen studenty, ale i pedagogy a rodiče. Každá třída vytvořila své vlastní poutavé vystoupení, ve kterém se otevíraly virtuální dveře do různých příběhů. Každé z nich mělo jedinečný příběh a atmosféru. Vzhledem ke skvělé úrovni všech představení muselo být pro poroty nesmírně těžké vybrat vítězné třídy.
Kristýna Škodová, 1.C
 
Za učitelskou porotu:
  1. místo: 7.A
  2. místo: 6.A
  3. místo: 4.A
 
Za studentskou porotu:
  1. místo: 2.C
  2. místo: 4.C
  3. místo: 7.A a 4.C