Akademie 2022

 
Organizační záležitosti:
  • Odchod ze školy 20 minut před začátkem generální zkoušky
  • Návrat na vyučování dle harmonogramu – nejpozději do 20 minut po zkoušce
 
Prosby:
  • Dostavte se za jeviště 10 minut před vaší generální zkouškou v případě, že potřebujete využít šatnu k převléknutí do kostýmů.
  • Chovejte se v kulturním centru ohleduplně – vůči ostatním studentům, organizátorům i zaměstnancům kulturního centra.
  • Chovejte se pokud možno tiše.