Adaptační kurz se vydařil

Je tu další školní rok a s ním i noví studenti. A hned v prvním týdnu tito studenti absolvovali adaptační kurz. 
Kurz probíhal od středy 4. do pátku 6. září v areálu hotelu Renospond ve Zderazi. Během „adapťáku“, díky kterému jsme měli možnost se navzájem poznat, byl zajištěn zajímavý program. Po příjezdu nás v odpoledních hodinách čekala mystická lekce od Ekocentra Paleta Oucmanice. Po večeři jsme měli besedu s panem Hodovalem z ČČK, který nám dal rady, jak správně poskytnout první pomoc. Druhý den ráno jsme se vypravili do Záchranné stanice Pasíčka, kde jsme se seznámili s místní faunou a flórou. Odpoledne následoval výlet do oblasti zvané Toulovcovy maštale. Večer jsme se všichni sešli u táboráku, opékali špekáčky a navzájem se bavili. Ráno nás čekala troška kultury místního kraje. Šli jsme se podívat do místních domků ve skalách, kde dříve žili chudí lidé. A tím jsme zakončili adaptační kurz 1.C a 1.A ve Zderazi 2019, který odstartoval naše působení na zdejším gymnáziu.
 
Josef Rezek, 1.C