Adaptační kurz prvních ročníků 2015

Adaptační kurz, kterého se zúčastnili studenti primy a 1. C, proběhl od 9. do 11. září v areálu hotelu Renospond ve Zderazi.

Na kurz jsme jeli s cílem navzájem se poznat a seznámit. To se nám povedlo hned při první společné aktivitě, jejíž náplní bylo vyrábění ozdobných stromků z drátků, i při netradičních seznamovacích hrách, které vyžadovaly vzájemnou spolupráci. Potom následovala naučná, ale hlavně zábavná přednáška Českého červeného kříže. První den jsme zakončili večerní procházkou po Zderazi.

Následující den jsme navštívili Záchrannou stanici a ekocentrum Pasíčka, kde obě třídy absolvovaly prohlídku se zdejšími zaměstnanci. Díky jejich výkladu jsme se dozvěděli zajímavosti o fungování stanice a také o osudech zraněných a ohrožených zvířat. Odpoledne nás čekal dvanáctikilometrový výlet do Toulovcových Maštalí. Večer byl v plánu táborák a opékání špekáčků. Bohužel přišla průtrž mračen, a tak jsme jich moc neopekli. To ale nevadilo, večer chutnaly na ubytovně i studené a neopečené.

Kurz byl naší první společnou akcí a pomohl nám nejen k zapamatování našich jmen, ale také ke stmelení kolektivu.

Zuzana Škrkoňová, 1.C