Letní škola FYBICH opět za účasti našich gymnazistů

Projekt FYBICH je vzdělávací program biotechnologické společnosti Contipro v oborech fyziky, biologie a chemie. Contipro sídlící v Dolní Dobrouči se zabývá výzkumem, vývojem a výrobou aktivních látek a léčivých přípravků na bázi nanotechnologií. Mezi hlavní výzkumné směry patří nanotechnologie, hojení ran, tkáňové inženýrství, cílená distribuce léčiv a stárnutí pokožky. Cílem projektu FYBICH je představit mladým lidem vědu jako možnou perspektivu jejich budoucnosti.
I proto společnost Contipro pořádá v červenci Letní školu FYBICH. Tato akce, které se pravidelně účastní i studenti třebovského gymnázia, se snaží vzbudit u středoškoláků zájem o moderní vědní obory. Letošními tématy přednášek a praktických workshopů byly farmakokinetika, etika ve výzkumu, léčba nádorových onemocnění nebo mikrobiologie. Velký ohlas získala např. přednáška docentky Evy Honsové o patologii nebo profesora Jaroslava Petra o bioetice.
Během školního roku studenti využívají také další nabídky firmy Contipro a absolvují odborné stáže či sobotní semináře, které vedou uznávané vědecké kapacity. Je dobře, že věda studenty láká a že díky podobným aktivitám se s ní dá začít už na střední škole.