5. Benefiční notování, tentokrát jarní

Již tradiční Benefiční notování se letos poprvé konalo v květnovém termínu, program však zůstal věrný tradici. Mezi vystupujícími byl Taneční orchestr ZUŠ pod vedením Milana Špičáka, který posluchače přesvědčil o tom, jak dobře je toto hudební těleso sehráno. Novým hostem byly děti z Naděje z Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež v Borku, které si secvičily Tradiční a přitom současnou romskou pohádku, za kterou sklidily zasloužený potlesk. Celým podvečerem hosty provázela Magda Frišová a publikum seznámila s aktuální činností spolku. Závěr hudebně-dramatického odpoledne náležel „hymně“ spolku, kterou přišla zazpívat jeho zakladatelka Zuzana Kupková. Jarní atmosféru doplnila pestrá květinová výzdoba. I přes to, že kulturní program ve městě a okolí byl 11. května velmi bohatý, veřejnost nás přišla v hojném počtu podpořit. Děkujeme městu Česká Třebová za finanční podporu a všem, kteří s námi táhnou za jeden provaz. Vstupné dobrovolné bude použito na podporu aktivit spolku.

Emma Kameníková

foto: Sára Blaško