Rada Školy a Třídní schůzky

Datum: 
23.11.2023 15:30 - 18:00

Rada školy proběhne od 15:30 ve sborovně. Třídní schůzky proběhnou od 16:30 v kmenových učebnách.