Prof. RNDr. Pavel Kovář, CSc.

Pavel Kovář (1952), geobotanik (vegetační a krajinný ekolog), spisovatel a popularizátor vědy. V letech 1975-89 byl vědeckým pracovníkem Akademie věd (Ústav krajinné ekologie, Botanický ústav), od r. 1990 do současnosti přednáší na Přírodovědecké fakultě UK v Praze, je autorem vědeckých prací a skript. V roce 2000 se stal vedoucím Katedry botaniky a dvě funkční období (2003-09) byl děkanem Přírodovědecké fakulty UK.

V r. 2000 s kolegy založil Českou společnost krajinné ekologie, která je národní odnoží IALE - Mezinárodní asociace pro ekologii krajiny. V rámci projektů a zahraničních pobytů působil např. ve Velké Británii, Dánsku, Egyptě, Ekvádoru. Za Českou republiku koordinoval projekt BIOHAB v rámci 5. Rámcového programu EU (2003-05). Publikoval přes 150 vědeckých prací a mnoho popularizačních. Po r. 1989 působil v poradních grémiích ministerstev životního prostředí, byl místopředsedou Národního komitétu Programu Člověk a biosféra (MAB – UNESCO, 1995-03).

Spoluzakládal Klub spisovatelů nestraníků (K´89) a je členem Obce spisovatelů (knihy např. Dvakrát posunuté jaro, Klíč k rovnováze, Klíčová slova – 1989). Od r. 2004 je prezidentem filmového festivalu Ekofilm (MŽP ČR). V letech 1997-08 byl předsedou redakční rady Živy.