Prof. RNDr. Ladislav Rob, DrSc.

Prof. RNDr. Ladislav Rob, DrSc. je vědeckým pracovníkem Ústavu částicové a jaderné fyziky v Praze-Tróji. 7. března 2007 byl v Bruselu za svůj výzkum oceněn prestižní Descartovou cenou. Oceněný projekt měl název HESS, tedy „H Energy Stereoskopic Systém“ s významným podílem českých vědců, jejichž tým vedl právě prof. L. Rob z pražské Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy. V rámci projektu HESS se podílel na konstrukci teleskopů, s jejichž pomocí vědci zkoumají zdroje kosmického gama záření.