Maturitní zkouška - didaktické testy

Datum: 
02.05.2022 08:00 - 04.05.2022 08:00

Přesný časový harmonogram – viz pozvánka k maturitní zkoušce