Matematika – Výroková logika a množiny

Číslo didaktického materiálu:  EU-OPVK-MA-III/2-KM-101–120
Autor:  Mgr. Zdeňka Kmentová
Vzdělávací oblast:  Matematika a její aplikace
Téma sady didaktických materiálů:  Výroková logika a množiny
Cílová skupina (ročník):  1. ročník čtyřletého studia, 5. ročník osmiletého studia
Pomůcky:  Interaktivní tabule Smart Notebook
 
Tento materiál je určen pro interaktivní tabuli Smart Notebook. Materiál je určen pro výklad nové látky, procvičení učiva i samostatnou práci. Žáci si postupně osvojují novou terminologii, učí se správnému úsudku při ověřování pravdivosti výroků, procvičují si operace s množinami. Procvičení učiva na slovních úlohách.
 
Metodické listy:
 
Materiály:
 • km_ma_101   [notebook] – Výrok a jeho negace
 • km_ma_102   [notebook] – Složený výrok
 • km_ma_103   [notebook] – Složený výrok – implikace
 • km_ma_104   [notebook] – Složený výrok – ekvivalence
 • km_ma_105   [notebook] – Obrácená a obměněná implikace
 • km_ma_106   [notebook] – Negace složených výroků
 • km_ma_107   [pdf] – Kvantifikované výroky a jejich negace
 • km_ma_108   [notebook] – Slovní úlohy na výrokovou logiku
 • km_ma_109   [notebook] – Důkazy matematických vět – přímý důkaz
 • km_ma_110   [notebook] – Důkazy matematických vět – nepřímý důkaz
 • km_ma_111   [notebook] – Důkazy matematických vět – důkaz sporem
 • km_ma_112   [notebook] – Množiny
 • km_ma_113   [notebook] – Operace s množinami
 • km_ma_114   [notebook] – Operace s množinami – průnik a sjednocení
 • km_ma_115   [notebook] – Operace s množinami – rozdíl množin a doplněk množiny
 • km_ma_116   [notebook] – Operace s množinami – příklady
 • km_ma_117   [notebook] – Vennovy diagramy – znázorňování množin
 • km_ma_118   [notebook] – Slovní úlohy
 • km_ma_119   [notebook] – Intervaly – znázorňování podmnožin množiny R
 • km_ma_120   [notebook] – Písemná práce – závěrečné opakování