Matematika – Goniometrie

Číslo didaktického materiálu:  EU-OPVK-MA-III/2-KM-201–220
Autor:  Mgr. Zdeňka Kmentová
Vzdělávací oblast:  Matematika a její aplikace
Téma sady didaktických materiálů:  Goniometrie
Cílová skupina (ročník):  2. ročník čtyřletého studia, 4. a 6. ročník osmiletého studia
Pomůcky:  Interaktivní tabule Smart Notebook
 
Tento materiál je určen pro interaktivní tabuli Smart Notebook. Materiál je určen pro výklad nové látky, procvičení učiva i samostatnou práci. Žáci si postupně osvojují novou terminologii, učí se správnému úsudku při řešení úloh, procvičují si učivo na zábavných slovních úlohách.
 
Metodické listy:
 
Materiály:
 • km_ma_201   [notebook] – Podobnost útvarů
 • km_ma_202   [notebook] – Podobnost trojúhelníků
 • km_ma_203   [notebook] – Věty o podobnosti trojúhelníků
 • km_ma_204   [notebook] – Podobnost pravoúhlých a rovnoramenných trojúhelníků
 • km_ma_205   [notebook] – Užití podobnosti – rozdělení úsečky na daný počet dílů
 • km_ma_206   [notebook] – Užití podobnosti – zvětšení nebo zmenšení úsečky v daném poměru
 • km_ma_207   [notebook] – Užití podobnosti v praxi
 • km_ma_208   [notebook] – Podobnost útvarů – test
 • km_ma_209   [notebook] – Goniometrické funkce
 • km_ma_210   [notebook] – Goniometrické funkce – sinus ostrého úhlu
 • km_ma_211   [notebook] – Goniometrické funkce – kosinus ostrého úhlu
 • km_ma_212   [notebook] – Užití funkce sinus a kosinus
 • km_ma_213   [notebook] – Goniometrické funkce – tangens a kotangens ostrého úhlu
 • km_ma_214   [notebook] – Vztahy mezi funkcemi
 • km_ma_215   [notebook] – Vztahy mezi funkcemi II
 • km_ma_216   [notebook] – Goniometrické funkce – test
 • km_ma_217   [notebook] – Řešení pravoúhlého trojúhelníku
 • km_ma_218   [notebook] – Využití goniometrických funkcí
 • km_ma_219   [notebook] – Využití goniometrických funkcí – slovní úlohy
 • km_ma_220   [notebook] – Závěrečné opakování – test