Informatika – Digitální fotografie I

Číslo didaktického materiálu:  EU-OPVK-VT-III/2-SO-101 až 120
Autor:  Mgr. Milana Soukupová
Vyučovací předmět:  Informatika, Seminář z informatiky
Téma sady didaktických materiálů:  Digitální fotografiev
Cílová skupina (ročník):  Žáci ve věku 14–15 let (Začátečníci), žáci ve věku 17–19 let (Mírně pokročilí)
 
Materiály pokrývají úvodní seznámení s digitálními fotoaparáty, jejich nastavení a ovládání.
 
Metodické listy:
 
Materiály:
 • so_it_201   [pdf] – Fotografický přástroj
 • so_it_202   [pdf] – Digitální fotoaparát
 • so_it_203   [pdf] – Ovládání fotoaparátu
 • so_it_204   [pdf] – Fotografický objektiv
 • so_it_205   [pdf] – Fotografické objektivy, práce se zoomem
 • so_it_206   [pdf] – Zásady správné expozice
 • so_it_207   [pdf] – Expoziční režimy
 • so_it_208   [pdf] – Expoziční cvičení
 • so_it_209   [pdf] – Světlo
 • so_it_210   [pdf] – Zásady správné kompozice
 • so_it_211   [pdf] – Kompozice
 • so_it_212   [pdf] – Barva
 • so_it_213   [pdf] – Kompoziční cvičení
 • so_it_214   [pdf] – Digitální fotoaparát (test a praktická cvičení)
 • so_it_215   [pdf] – Expozice – test
 • so_it_216   [pdf] – Světlo (praktická cvičení a test)
 • so_it_217   [pdf] – Práce s bleskem
 • so_it_218   [pdf] – Počítání expozice 1
 • so_it_219   [pdf] – Počítání expozice 2
 • so_it_220   [pdf] – Digitální fotografie – závěrečné opakování