Fyzika – Pozorování a měření

Číslo didaktického materiálu:  EU-OPVK-FY-III/2-KM-301–320
Autor:  Mgr. Zdeňka Kmentová
Vzdělávací oblast:  Člověk a příroda
Téma sady didaktických materiálů:  Pozorování a měření
Cílová skupina (ročník):  1. ročník osmiletého studia
Pomůcky:  Interaktivní tabule Smart Notebook
 
Tento materiál je určen pro interaktivní tabuli Smart Notebook. Materiál je určen pro výklad nové látky, procvičení učiva i samostatnou práci. Žáci si postupně osvojují novou terminologii, učí se správnému postupu při měření.
 
Metodické listy:
 
Materiály:
 • km_fy_301   [notebook] – Porovnávání a měření
 • km_fy_302   [notebook] – Fyzikální veličiny a jejich měření
 • km_fy_303   [notebook] – Mezinárodní soustava jednotek SI
 • km_fy_304   [pdf] – Délka a její měření
 • km_fy_305   [notebook] – Jednotky délky
 • km_fy_306   [notebook] – Opakované měření
 • km_fy_307   [notebook] – Hmotnost tělesa a její jednotky
 • km_fy_308   [pdf] – Měření hmotnosti tělesa
 • km_fy_309   [notebook] – Objem tělesa
 • km_fy_310   [notebook] – Další jednotky objemu
 • km_fy_311   [pdf] – Objem tělesa a jeho měření
 • km_fy_312   [pdf] – Čas a jeho měření
 • km_fy_313   [notebook] – Jednotky času
 • km_fy_314   [pdf] – Teplota a její měření
 • km_fy_315   [pdf] – Závěrečné opakování převodu jednotek (test)
 • km_fy_316   [notebook] – Měření délky – laboratorní práce
 • km_fy_317   [notebook] – Měření hmotnosti tělesa – laboratorní práce
 • km_fy_318   [notebook] – Hustota látky
 • km_fy_319   [notebook] – Hustota látky – výpočet hmotnosti tělesa
 • km_fy_320   [notebook] – Hustota látky – výpočet objemu tělesa