Výukové materiály

Název materiálu Stručný popis Předmět Ročník
Založení Google classroom Zaregistrujte se Čj 2.A
Založení Google classroom Zaregistrujte se. Čj 1.A
Elipsa a přímka Odevzdat do 15. dubna M 3.C
Info matematika 8.A uzavření pololetí M 8.A
Info fyzika 4.C, 8.A uzavření pololetí F 4.C, 8.A
Průvodce vyplněním daňového přiznání FO Samostatná práce (podklad pro klasifikaci z předmětu Ek 6A, 2C) - vyplnění interaktivního formuláře daňového přiznání na Daňovém portálu. Parametry úkolu jsou uvedeny na začátku prezentace. Ek 2.C, 6.A
upozornění pro TERCII, předmět Ov upozornění Ov 3.A
Maturita ČJ Rým a rytmus Čj 8.A
Maturita ČJ Rým a rytmus Čj 4.C
Programní hudba 19. století Výukový materiál nejen pro maturanty Děu 8.A
Přívlastek volný a těsný Pk volný a těsný Čj 4.A
Grafy souvětí Zadání úkolu - grafy Čj 3.A
AJ 1.skupina (H.Benešová) Jobs, Present Perfect/Past Simple Aj 1.C
Upozornění pro studenty 1A konečný termín dodání starších prací It 1.A
Český jazyk Slohový úkol Čj 6.A
Domácí práce 5 - Gute Besserung - do 17.4.2020 L 8 Wortschatz - do 17.4.2020 Nj 7.A
Náhradní práce za 26. a 27. března (příloha Řečtí bozi) Téma „Temná století“ Řecka D 1.A
Náhradní práce za 26. a 27. března (příloha Temná století Řecka) Téma „Temná století“ Řecka D 1.A
Náhradní práce za 26. a 27. března Téma „Temná století“ Řecka D 1.A
Domácí práce M goniometrie M 6.A
Domácí práce Mac užití určitého integrálu Mac 4.C, 8.A
AJ 1.skupina (H.Benešová) Dance, Future Tense, Photo Description Aj 6.A
AJ 1 (H.Benešová) Passive Voice, Reading/Comprehension Aj 2.C
Ekonomika 6A_2C - Základní instrukce k samostudiu, samostatné práci a způsobu klasifikace Ekonomika 6A_2C - Základní instrukce k samostudiu, samostatné práci a způsobu klasifikace Ek 2.C, 6.A
it 1A – 03_3 Domácí úkol na známky Domácí úkol, termín odevzdání do 10. dubna 2020 It 1.A
it 1A – 03_2 Opakování Opakování – základní pojmy z posledních tří kapitol It 1.A
it 1A – 03_1 Bezpečně v kyberprostoru Bezpečně v kyberprostoru – seznámení s tématem (materiál k prostudování) It 1.A
3.A úkoly vypracujte do 10.4. 2020 Nj 3.A
4.A úkoly vypracujte do 10.4. 2020 Nj 4.A
5. A úkoly vypracujte do 10.4. 2020 Nj 5.A
2.C úkoly vypracujte do 10.4. 2020 Nj 2.C
Dějepis Filmový úkol D 7.A
Dějepis Filmový úkol D 3.C
6.A úkoly vypracujte do 10.4. 2020 Nj 6.A
4.C úkoly vypracujte do 10.4. 2020 Nj 4.C
1.4. IT 5A - Aj2 Nové úkoly na měsíc duben – 5. A, Aj2. It 5.A
Přihlaste se, prosím, všichni na google classroom - učíme se teď tam. Zde je heslo :) Aj 1.A
Všeobecný přehled 8.A všeobecný přehled test Zsv 8.A
Všeobecný přehled 4. C tst Všeobecný přehled 4.C Zsv 4.C
Rodinné právo - výukové materiály 2. C výukový materiál Rodinné právo 2. C Zsv 2.C
Výzva pro žáky SEKUNDY, předmět OV II. A výzva - odevzdání testu Ov 2.A
Globální výchova - přístup na googleclassroom Přístupové heslo na googleclassroom Gv 2.A
Motivační dopis 1. C motivační dopis (vzor), napište, prosím, dle instrukcí do 6. 4. 2020 Zsv 1.C
Souvětí cv. Zadání úkolu 31.3.na3.4. Čj 3.A
Shoda Shoda, zápis, cv. + kontrola předchozího úkolu Čj 4.A
Domácí práce 4 Orientierung Orientierung - Haus do 10.4.2020 Nj 1.C
Evropa Domácí příprava 2 - viz přiložený dokument pdf Z 2.A
Domácí práce 4 - Aktuelles über die Schweiz- do 10.4.2020 Uebersetzen Sie Nj 7.A
Vnější vztahy, Česko a Evropská unie Domácí příprava 2 - viz přiložený dokument pdf (zadání + kopie učebnice) Z 3.C
Vnější vztahy, Česko a Evropská unie Domácí příprava 2 - viz přiložený dokument pdf (zadání + kopie učebnice) Z 7.A
Evropa, Západní Evropa Domácí příprava 2 - viz přiložený dokument pdf (zadání + kopie učebnice) Z 2.C
Rostlinstvo a živočišstvo Domácí příprava 2 - viz přiložený dokument pdf (zadání + kopie učebnice) Z 5.A
Územní členění, Hlavní město Praha Domácí příprava 2 - str. 38 až 41 Z 4.A
Politická mapa současného světa a Poloha, rozloha, lidnatost Domácí příprava 2 - str. 62 až 65 Z 3.A
Jezera, bažiny a vodní nádrže Domácí příprava 2 - str. 60 až 61 Z 1.A
Dějepis Film Troja D 1.C
Samostatná práce - AJ2 (H.Svobodová) Zadání domácí písemné práce - My town Aj 8.A
Náhradní práce - AJ2 (H.Svobodová) Passive voice - preposition BY (write the sentences) Aj 2.C
Náhradní práce AJ2 (H. Svobodová) Procvičování: Passive voice + Reading SB, str 100,101/cv:1, 2, 3, 5, 7 Aj 2.C
Náhradní práce - AJ2 (H.Svobodová) Have to/has to - vysvětlení +procvičování WB str.90,91/cv.1-8 Aj 2.A
Náhradní práce - AJ2 (H. Svobodová) Procvičování vazby "going to" Aj 2.A
Fj - cvičení do 6.4. Fj 8.A
Trestní právo - materiály 2.C materiál ke zpracování - trestní právo Zsv 3.C
Rodinné právo test 2. C odevzdat ve středu 8. dubna 2020 test, prosím, odevzdejte ndo středy 8. dubna 2020 Zsv 2.C
Nahrávka Fj 7.A
Životopis v češtině, motivační dopis (informace o odevzdání) 1. C vytvořit svůj životopis dle vzoru Zsv 1.C
Filosofie - Hlavní filosofické směryx 19. století 4. C, 8. A maturitní otázka Zsv 8.A
Filosofie - Filosofie 17. a 18. století 8. A, 4. C maturitní otázka Zsv 8.A
Filosofie - Osvícenství 8. A, 4. C maturitní otázka Zsv 8.A
Novověká filosofie - racionalismus a empirismus 8. A, 4. C maturitní otázka Zsv 8.A
test porušování lidských práv III.A test Porušování lidských práv vypracvovat do pátku17. 4. 2020 Ov 3.A
Inflace - pracovní list - test IV.A test inflace k vypracování Ov 4.A
Listina lidských práv a svobod test III. A test vypracovat do pátku 3. 4. 2020 Ov 3.A
Shoda, řízenost, přimykání zadání úkolu v pdf Čj 4.A
Shoda, řízenost, přimykání Zadání úkolu - oprava Čj 4.A
Samostudium z Fy Samostudim - vypracovat do 8.4.2020 F 3.A
ČJ -domácí práce - mluvnice Nauka o textu Čj 7.A
30. 3. IT 1. C Aj2 Nové úkoly a kontrola starých pro IT 1. C, Aj2. It 1.C
30. 3. IT 5. A Aj1 Nové úkoly a kontrola starých pro IT 5. A, Aj1. It 5.A
Kvadratická funkce Samostatná práce + oprava minulého dú M 4.A
Biologie 5.A - vstupní heslo na Google Classroom vstupní heslo Bi 5.A
Procvičování k maturitě - AJ2 (H.Svobodová) Additional exercises - social problems Aj 8.A
Procvičování k maturitě - AJ2 (H.Svobodová) Additional exercises - mass media Aj 8.A
Procvičování k maturitě - AJ2 (H.Svobodová) Additional exercises - environment Aj 8.A
Procvičování k maturitě - 8.A - AJ 2(H.Svobodová) Try to describe all the people in the picture as best as you can, use the strategies+materials from the lessons. Aj 8.A
30. 3. ITS 7. A, 3. C Nové úkoly a kontrola starých pro ITS 7. A, 3. C 30. 3. Its 3.C, 7.A
30. 3. ITS 6. A, 2. C Nové úkoly a kontrola starých pro ITS 6. A, 2. C 30. 3. Its 2.C, 6.A
Pokyny k úkolům, informace Čj 1.A
Pokyny k úkolům, informace Čj 2.A
Slohový úkol pokyny + téma Čj 5.A
Latina II La 3.C, 7.A
Latina I La 2.C, 6.A
Domácí práce určitý integrál Mac 4.C, 8.A
Domácí práce substituční metoda Mac 4.C, 8.A
Domácí práce atomová fyzika Fys 4.C, 8.A
Domácí práce dualismus vlna – částice Fys 4.C, 8.A
Domácí práce Mac určitý integrál Mac 4.C, 8.A
Domácí práce M určitý integrál M 8.A
Domácí práce F atomová fyzika Fys 4.C, 8.A
Domácí práce F atomová fyzika F 4.C, 8.A
Domácí práce F nestacionární mg pole F 3.C, 7.A
Domácí práce F jaderná fyzika F 4.A
Informatika pro kvartu It 4.A
VV úkol pro padělatele obrazů Vv 4.A
Maturita ČJ Termín odevzdání seznamu četby k maturitě Čj 8.A
Maturita ČJ Termín odevzdání seznamu četby k maturitě Čj 4.C
Shoda Cv. - shoda Čj 4.A
Tvůrčí psaní 4 - ukázka Werich - pohádka Čj 4.A
Tvůrčí psaní 4 Tx - jednoslabičná slova Čj 4.A
Souvětí Fraus - cv. Čj 3.A
Werich Werich - pohádka Čj 3.A
Tvůrčí psaní 4 Tx - jednoslabičná slova Čj 3.A
Biologie - vstupní heslo na Google Classroom vstupní heslo Bi 1.C
Test - Protiprání jednání II. A instrukce k vyplňování testu, test Ov 2.A
Samostatná práce AJ2 (H.Svobodová) Provičování trpného rodu+sl.zásoby U12 Mountains, WB p: 66, 67 - vypracujte do út 31.3. Aj 2.C
Náhradní práce - AJ(H. Svobodová) Procvičování vazby "going to"+slov.zásoby U15 - WB:p.88, 89, SB:p.115-vypsat tabulku do šk.sešitu, +cv:4, 5, 7(předložky-opakování) Do út 31.3.+zkontrolujte dle klíče Aj 2.A
Informace pro maturanty z DG Dg 4.C, 8.A
Lo 8. A, 4. C, zpřesnění úkolů a termíny odevzdání Úkoly a termíny pro odevzdání, vloženo 26. 3. Lo 4.C, 8.A
Úkoly a termíny pro IT 8. A, 4. C Úkoly a termíny pro odevzdání, vloženo 26. 3. It 4.C, 8.A
Český jazyk Administrativní styl Čj 6.A
Svět práce - přijímací pohovor 1. C motivační dopis, přijímací pohovor Zsv 1.C
cvičení ze ŠJ temas Šj 8.A
cvičení ze ŠJ Comida, consejos, imperativo Šj 5.A
cvičení ze ŠJ Mi familia, árbol genealógico, cómic para tí Šj 4.A
cvičení ze ŠJ Artículo determinado, colores, preguntas, verbos en ar, er, ir Šj 3.A
cvičení ze ŠJ Menú del día, imperativos, tapas, tema: La comida en la República Checa y Espaňa Šj 3.C
cvičení ze ŠJ De tiendas, números, pronombres indefinidos Šj 6.A
Podnikání IV. A látka+ otázky k podnikání Ov 4.A
cvičení ze ŠJ colores, verbos que terminan en ar, er, ir Šj 1.C
Dějepis Protektorát Čechy a Morava D 7.A
Dějepis Protektorát Čechy a Morava D 3.C
Domácí práce 3 Tagesablauf Tagesablauf, Uebersetzung Nj 1.C
Domácí práce 3 Essen, Quiz Essen - Wortschatz, Quiz - deutsprachige Länder Nj 7.A
Porušování lidských práv III. A Látka + otázky k opakování Ov 3.A
Protiprávní jednání II.A látka + test k opakování Ov 2.A
Chemie 7.A - 2.část Ch 7.A
Chemie 1.C - 2.část Ch 1.C
it 1A – 02_4 Cvičení Cvičení pro studenty (It 1A – hodina 02) It 1.A
it 1A – 02_3 Internet vyhledávání Vyhledávání na internetu It 1.A
it 1A – 02_2 Internetový prohlížeč Seznámení s Internetový prohlížečem It 1.A
it 1A – 02_1 Internet a webové stránky Internet – základní pojmy It 1.A
Cvičení z biologie 3.ročník Přístupové heslo na googleclassroom Bic 3.C, 7.A
Starověké Řecko Makedonská nadvláda, helénistické státy D 1.C
Půdy Domácí příprava - viz přiložený dokument pdf (zadání + kopie učebnice) Z 5.A
Souv. souř., podřad. Grafické znázornění souvětí Čj 3.A
Shoda, řízenost, přimykání Shoda, řízenost, přimykání Čj 4.A
Dýchací soustava - výpisky dýchací soustava - doplňte chybějící výrazy a proveďte zápis do sešitu 3.A
Fj vysvětlení pravidla : dvě zájmena Fj 8.A
Fj - k opravě cvičení ze cvičebnice Fj 7.A
Česká poezie 1. pol. 20. století Ukázky z české poezie 1. pol. 20. století Čj 7.A
Maturita ČJ Rozbor neuměleckého textu Čj 8.A
Maturita ČJ Rozbor neuměleckého textu Čj 4.C
Anglický jazyk 4.C - classroom.google.com + google disk účet Přihlášení do google classroom: kód kurzu mqvdt34/ přihlášení na google disk účet Spoluzacienglishcloud@gmail.com (password spoluzaci970). Aj 4.C
Anglický jazyk 3.C - classroom.google.com + google disk účet Přihlášení do google classroom: kód kurzu 6jpclic/ přihlášení na google disk účet Spoluzacienglishcloud@gmail.com (password spoluzaci970). Aj 3.C
TV Přihlášení do google classroom: kód kurzu je6vcdv Tv 6.A
Anglický jazyk - konverzace v AJ - classroom.google.com + google disk účet Přihlášení do google classroom: kód kurzu ngloxmd/ přihlášení na google disk účet Spoluzacienglishcloud@gmail.com (password spoluzaci970). Ajk 3.C
Anglický jazyk - seminář v anglickém jazyce 8.A, 4.C - classroom.google.com + google disk účet Přihlášení do google classroom: kód kurzu vnotvsh / přihlášení na google disk účet Spoluzacienglishcloud@gmail.com (password spoluzaci970). Ajs 4.C, 8.A
Anglický jazyk 5.A - classroom.google.com + google disk účet Přihlášení do google classroom: kód kurzu pkdk2j7/ přihlášení na google disk účet Spoluzacienglishcloud@gmail.com (password spoluzaci970). Aj 5.A
Anglický jazyk 8.A - classroom.google.com + google disk účet Přihlášení do google classroom: kód kurzu sgfl3zj / přihlášení na google disk účet Spoluzacienglishcloud@gmail.com (password spoluzaci970). Aj 8.A
Google Classroom vstupní heslo D 2.A
heslo pro google classroom Ajk 3.C, 7.A
heslo pro google classroom heslo pro google classroom Sv 3.C, 7.A
Google Classroom - vstupní heslo Přihlaste se prosím do učebny Google Classroom Rj 2.C
Elipsa - pokračování Odevzdat do 27. 3. 2020 M 3.C
Maturita ČJ Ukázka rozboru neuměleckého textu Čj 8.A
Maturita ČJ Ukázka rozboru neuměleckého textu Čj 4.C
Geologie a životní prostředí na google classroom. Pro práci v předmětu Gežp použijte nyní google classroom Ge 2.C
Geologie a životní prostředí na google classroom. Pro práci v předmětu Gežp použijte nyní google classroom Ge 6.A
Arabeska nakreslete doma Vv 1.A
Fj úkoly z FJ - kompozice a gramatická cvičení Fj 8.A
Fj úkoly z FJ - slovesa a rozhovor Fj 7.A
Čím bych chtěl být Vv 2.A
heslo pro google classroom Aj 1.C
heslo pro google classroom Aj 2.A
heslo pro google classroom Aj 1.A
heslo pro google classroom Aj
heslo pro google classroom heslo pro google classroom Aj 7.A
Maturita ČJ Pokyny k rozboru neuměleckého textu Čj 8.A
Maturita ČJ Pokyny k rozboru neuměleckého textu Čj 4.C
Ruská hudba 19. století Výukový materiál nejen pro maturanty Děu 4.C
Opera 19. století Děu 8.A
Google Classroom - vstupní heslo Přihlaste se prosím do učebny Google Classroom Z 1.C
Google Classroom - vstupní heslo Přihlaste se prosím do učebny Google Classroom Rj 3.C
Česká literatura 19. století Ruchovci a lumírovci Čj 6.A
Sloh Tvůrčí psaní Čj 4.A
Sloh Tvůrčí psaní Čj 3.A
Google Classroom - vstupní heslo Přihlaste se prosím do učebny Google Classroom Rj 4.C
Literatura Franc., anglic.lit. Čj 4.A
Literatura Erben,Borovský, Němcová Čj 3.A
Lidská práva a svobody, porušování lidských práv. Otázky k opakování. III. A Samostatnám práce - výpisky, pojmy k opakování. Ov 3.A
Web Umíme česky 5.A Registrace na web Umíme česky Čj 5.A
Web Umíme česky 1.A Registrace na web Umíme česky Čj 1.A
Web Umíme česky 2.A Registrace na web Umíme česky Čj 2.A
Dějepis ČSR na konci 30. let 20. století (před 2. světovou válkou) D 7.A
Dějepis ČSR na konci 30. let 20. století (před 2. světovou válkou) D 3.C
Google classroom - vstupní hesla pro maturanty Přihlaste se prosím do učebny Google Classroom Rj 4.C
Maturita ČJ Nejčastěji zadávané slohové útvary Čj 8.A
Maturita ČJ Nejčastěji zadávané slohové útvary Čj 4.C
Všem programátorům Its
Cvičení ukoly vypracujte do 27.3. 2020 Nj 4.C
Berlin sehen ukoly vypracujte do 27.3. 2020 Nj
Wegbeschreibung ukoly vypracujte do 27.3. 2020 Nj 6.A
Biggis Wdeblog Nj 5.A
Große Pause Nj 4.A
Cvičení 42/2 1/písemně popiš všechny obrázky ve 3. os. jedn.č. ; př er hört Musik, 2/ stejný úkol se slovesem mögen , př. Er mag Musik hören. Nj 3.A
Domácí práce 2 Rektion der Verben, Wortschatz zumThema Essen Rektion der Verben, Wortschatz zumThema Essen Nj 7.A
vstupní heslo Přihlašte se prosím do učebny google classroom. Ch 3.C
Domácí práce 2 - Silná slovesa, předpony, imperativ Nj 1.C
present simple zdravim vas, studenti. zkuste si vyplnit pracovni list a poslouchejte anglické písničky, koukněte se taky na stránky HelpforEnglish Aj
have to/ don´t have to hello everybody! here is the work for you for today and tomorrow:) Aj 2.A
past hello everybody! here is the work for you for today and tomorrow:) Aj 1.C
Svět práce (životopis) - látka 1. C Látku si ,prosím, zpracujte a splňte úkoly, které jsou vždy na konci textu. Zsv 1.C
Starověké Řecko SŘ - klasické období D 1.C
Google Classroom - vstupní heslo Vstupní heslo Děu 3.C, 7.A
It pro 5. A v měsíci březnu zadání práce na měsíc březen It 5.A
vstupní heslo Vstupní heslo do učebny google classroom. Ch 3.A
vstupní heslo Vstupní heslo do učebny google classroom. Ch 2.C
Biologie - Google classroom- celá třída vstupní heslo Bi 4.C
vstupní heslo Vstupní heslo do učebny google classroom. Ch 6.A
vstupní heslo Vstupní heslo do učebny google classroom. Ch 5.A
Český jazyk - pokyny pro maturanty Funkční styly, slohové postupy a útvary Čj 4.C
Český jazyk - pokyny pro maturanty Funkční styly, slohové postupy a útvary Čj 8.A
Biologie - Google classroom- celá třída vstupní heslo Bi 8.A
Přihlášení do Google CLASSROOM Vstupní heslo F 2.A
essay hello everybody! here is the work for you for today and tomorrow:) Aj 7.A
Pravopis Psaní čárek, i/y shoda, VJ a S Čj 4.A
Anglický jazyk/1.skupina Unit 12 - Everest (reading, exercises), A Formal Letter (writing) Aj 2.C
Pravopis i/y - shoda po a př Čj 3.A
Anglický jazyk/1.skupina Unit 14 - Rap (reading), A Letter to a Magazine (writing) Aj 6.A
Anglický jazyk/1.skupina Unit 14 - Rap (reading), A Letter to a Magazine (writing) Aj 6.A
Instrukce k uzavření klasifikace Jaké požadavky je potřeba splnit? Rj 4.C
Náhradní práce za 19. a 20. března (příloha) Téma Kréta - Minojská civilizace; Mykénská civilizace D 1.A
Náhradní práce za 19. a 20. března Téma Kréta - Minojská civilizace; Mykénská civilizace D 1.A
Google Classroom - vstupní heslo Vstupní heslo Čj 3.C
Český jazyk Informace + slohová práce Čj 5.A
Latina I Překlad textu + informace La 2.C, 6.A
Latina II Překlad textu + informace La 3.C, 7.A
Zeměpis Hydrosféra Z 1.C
it 1A – 01_3 Cvičení Cvičení pro studenty (It 1A – hodina 01) It 1.A
it 1A – 01_2 Připojení do internetu, el pošta Připojení počítače do internetu. Elektronická pošta. It 1.A
it 1A – 01_1 Počítačová síť Stručné seznámení s počítačovou sítí It 1.A
it 1A – 00 Úvodní pokyny Úvodní pokyny pro hodiny informatiky třídy 1.A It 1.A
Státní moc - projekt II. A projekt (samostatná práce) Ov 2.A
Inflace prezentace IV. A Z prezentace si, prosím, udělejte výpisky. Ov 4.A
Pracovní list - inflace IV. A Budete vycházet z uvedých instrukcí na listu. Pracovní list mi odevzdáte ve škole. Hodně štěstí. Ov 4.A
vstupní heslo Vstupní heslo do učebny google classroom. M 4.C
Rodinné právo samostatná práce 2. C Rodinné právo Zsv 2.C
přístupové heslo googleclassroom přihlaste se Bi 3.C
přístupové heslo přihlaste se Bi 7.A
ČJ -domácí práce - literatura Česká poezie 1. pol. 20. století Čj 7.A
Český jazyk - pokyny pro maturanty Literatura Čj 8.A
Český jazyk - pokyny pro maturanty Literatura Čj 4.C
přístupové heslo přístupové heslo + úkol do 18.3 Ge 4.A
Přístup na clasroomgoogle přístupové heslo Bi 1.A
Filosofie - Německá klasická filosofie 8. A, 4. C Hodně úspěchů při studiu! Sv 4.C
personal characters zdravim vas, studenti. zkuste si vyplnit pracovni list a poslouchejte anglické písničky, koukněte se taky na stránky HelpforEnglish Aj 1.C
Domácí práce jaderná fyzika Fys 4.C, 8.A
future plans - sekunda zdravim vas, studenti. zkuste si vyplnit pracovni list a poslouchejte anglické písničky, koukněte se taky na stránky HelpforEnglish Aj 2.A
Obslužná sféra, Cestovní ruch a rekreace Domácí příprava - viz přiložený dokument pdf (zadání + kopie učebnice) Z 3.C
Doprava a spoje, Obslužná sféra Domácí příprava - viz přiložený dokument pdf (zadání + kopie učebnice) Z 7.A
přítomný čas pro primu zdravim vas, studenti. zkuste si vyplnit pracovni list Aj 1.A
Latinská Amerika Domácí příprava - viz přiložený dokument pdf (zadání + kopie učebnice) Z 2.C
Přístup Google classroom heslo je v dokumentu Bi 2.C
Přístup Google classroom Heslo v dokumentu Bi 6.A
Přístup Google classroom Ch 4.A
Přístup Google classroom Těším se na vaše zahrady na Google classroom. Heslo v dokumentu Bi 2.A
Google Classroom - vstupní heslo Vstupní heslo Čj 2.C
Google Classroom - vstupní heslo Vstupní heslo Čj 1.C
Google Classroom Vstupní heslo Bi 4.C, 8.A
Algebraické výrazy 3.C + 7.A - Mac - Samostatná práce Mac 3.C, 7.A
Funkce absolutní hodnota Zadání samostudia a domácího úkolu do 20.3. M 4.A
Informace pro maturanty z biologie informace k zasílání doplňujících materiálů k maturitě z biologie Bi 4.C, 8.A
Google CLASSROOM - vstupní heslo Vstupní heslo Děu 4.C, 8.A
2.alkany - studijní materiál studijní materiál - přečti si a proveď zápis do sešitu Ch 2.C, 6.A
2. redoxní rovnováhy - studijní materiály studijní materiál - přečti si a proveď zápis do sešitu Ch 5.A
vstupní heslo Ch 4.C, 8.A
Služby na vzestupu, Česká republika a svět Domácí příprava - str. 34 až 37 Z 4.A
Mezinárodní obchod, Hlavní hospodářské organizace ve světě Domácí příprava - str. 58 až 61 Z 3.A
Lidé a města v Evropě Domácí příprava - viz přiložený dokument pdf (zadání + kopie učebnice) Z 2.A
Vzkaz maturantům z IT Domácí práce, kontakt It 4.C, 8.A
Přihlášení do Google CLASSROOM Hesla do učeben fyziky (1.C a 5.A) a matematiky (5.A) F 1.C, 5.A
Voda na pevnině Domácí příprava - str. 58 až 59 Z 1.A
Zadání Lo 8. A, 4. C Úkoly pro příští tři týdny Lo 4.C, 8.A
Zadání IT 8. A, 4. C Úkoly pro příští tři týdny It 4.C, 8.A
Přihlášení do Google CLASSROOM Hesla do učeben F a M F 2.C, 6.A
Zadání IT 5.A, 1.C Úkoly pro příští tři týdny It 1.C, 5.A
Zadání ITS 6. A, 2.C Úkoly pro příští tři týdny Its 2.C, 6.A
Google classroom - vstupní hesla (aj Hermanová) Vstupní hesla do Google classroom - Aj Hermanová Aj 3.C
Google classroom - vstupní hesla (aj Hermanová) Vstupní hesla do Google classroom - Aj Hermanová Aj 7.A
Google classroom - vstupní hesla (aj Hermanová) Vstupní hesla do Google classroom - Aj Hermanová Aj 4.A
Domácí pokus Pl vyplťe, pokus vyfoťte, pošlete na gmail do 20.3. Chbp 4.A
Google classroom - vstupní hesla (aj Hermanová) Vstupní hesla do Google classroom Aj 3.A
Domácí prověrka z elektrochemie doplňte do 18.3. Ch 4.A
Elipsa Odevzdejte nejpozději 20.3.2020 M 3.C
Kůže - pracovní list doplňte do 18.3. Bi 3.C
Kůže - pracovní list doplňte do 18.3. Bi 7.A
Systém hmyzu -tabulka doplň do 20.3. Bi 2.C
Sytém hmyzu - pracovní list Doplňte do 20.3.2020 Bi 6.A
Google CLASSROOM - vstupní hesla (Hermanová) Vstupní hesla pro Google Classroom - Aj Hermanová Aj 1.A
Zadání pro ITS 7.A, 3. C Úkoly na následující týdny, Moodle Its 3.C, 7.A
Látkový metabolismus 3 studijní materiál - přečti si a proveď zápis do sešitu Ch 3.C
Látkový metabolismus 2 studijní materiál - přečti si a proveď zápis do sešitu Ch 3.C
Látkový metabolismus 1 studijní materiál - přečti si a proveď zápis do sešitu Ch 3.C
Zadání práce z Chemie 1.C Ch 1.C
Zadání práce z Chemie 7.A Ch 7.A
shakespeare zdravim vas, studenti. zkuste si vyplnit pracovni list Aj 1.C, 7.A
Náhradní práce za 16. 3. 2020 Slovní úlohy a grafické řešení soustav M 5.A
Náhradní práce za 16. 3. 2020 Grafy goniometrických funkcí a jejich posuny M 2.C
Náhradní práce za 16. 3. 2020 Příprava na prověrku F 6.A
05_Algebraické výrazy Domácí práce_MAC, přihlaste na moodle MAC_maturita_2021 Mac 3.C, 7.A
Domácí práce 1 Nj 1.C
Domácí práce 1 Nj 7.A
Náhradní práce za 12. 3. - Zdraví člověka pracovní list určený k doplnění informací z učebnice, zkontrolovaný a ohodnocený jako domácí úkol na první společné hodině, v případě potíží s tiskem stačí zapsat do sešitu 3.A
1. Opakování kyselin a zásad Vytiskni si tento test na opakování kyselin a zásad a vyplň ho. Ch 5.A
It, náhradní práce pro 5. A (13. 3. 2020) HW – Monitory, Excel – textové funkce, funkce pro datum a čas It 5.A
It, náhradní práce pro 5. A (13. 3. 2020) HW – Monitory, Excel – textové funkce, funkce pro datum a čas It 5.A
1. Opakování enzymů Vytiskni si tento test na opakování enzymů a vyplň ho. Ch 3.C
4. pracovní list Vytiskněte a vyplňte pracovní list. Ch 2.C, 6.A
3. pracovní list Vytiskněte a vyplňte pracovní list. Ch 2.C, 6.A
2. řešení pracovního listu Ch 2.C, 6.A
1. řešení pracovního listu Vyplňte rozpracovaný pracovní list na názvosloví uhlovodíků, který jste již dostávali. Můžete si svoje řešení zkontrolovat podle přiloženého souboru. Ch 2.C, 6.A
Náhradní práce 11.-20. 3. z biologie (část 1) generativní orgány rostlin - výpisky z učebnice Bi 1.C, 5.A
pracovní list č.3 Ch 3.A
pracovní list č.2 Ch 3.A
1. Kovy - teorie + pracovní list č.1 zadání teorie - přečtěte si text v knize str. 70 - 75 a proveďte stručný zápis do sešitu , vytiskněte a vyplňte pracovní listy ( budou vybírány a hodnoceny po skončení karantény) Ch 3.A
Náhradní práce za 13.3. 2020 Příprava na prověrku F 2.C
Domácí práce Mac neurčitý integrál Mac 4.C, 8.A
Domácí práce M neurčitý integrál M 8.A
Domácí práce Fys fotoelektrický jev, de Broglieho hypotéza Fys 4.C, 8.A
Domácí práce F fotoelektrický jev F 4.C, 8.A
Domácí práce F stacionární mg pole F 3.C, 7.A
Domácí práce M grafy sinx, cosx, funkce tgx, cotgx M 6.A
Domácí práce F optika F 4.A
00 - Google CLASSROOM - vstupní hesla Děs 8.A
00 - Google CLASSROOM - vstupní hesla Děs 4.C
00 - Google CLASSROOM - vstupní hesla Zes 3.C
00 - Google CLASSROOM - vstupní hesla Zes 7.A
00 - Google CLASSROOM - vstupní hesla D 5.A
00 - Google CLASSROOM - vstupní hesla Zsv 5.A
00 - Google CLASSROOM - vstupní hesla D 2.C
00 - Google CLASSROOM - vstupní hesla Z 6.A
00 - Google CLASSROOM - vstupní hesla D 6.A
00 - Google CLASSROOM - vstupní hesla Zsv 6.A
Náhradní práce za 12. a 13. března Téma Starověký Orient (online testy vhodné k opakování na písemnou práci) D 1.A
Náhradní práce - maturitní zkouška Instrukce k přípravě na maturitní zkoušku Rj 4.C
Náhradní práce za 12., 16. a 17. března Téma Zdraví, nemoci Rj 2.C
Náhradní práce za 11., 13. a 16. března (příloha) Téma Počasí (čtení s porozuměním) Rj 4.C
Náhradní práce za 11., 13. a 16. března Téma Počasí (čtení s porozuměním) Rj 4.C
Náhradní práce za 13. a 18. 3. 2020 Potenciální energie, Mechanická energie F 1.C
Náhradní práce 12. 3. ; 16. 3. Tlak, Tlak v praxi, Tlaková síla F 2.A
Náhradní práce 12. 3. a 17. 3. Potenciální energie, Mechanická energie F 5.A
Zadání práce v době karantény Práce po dobu karantény M 1.A, 3.A, 7.A
Náhradní práce za 12. a 13. března Téma Starověký Orient (opakování na písemnou práci) D 1.A
Náhradní práce za 11., 13. a 16. března Téma Počasí (1. část) Rj 3.C
Náhradní práce za 11. a 12. 3. 2020 Vlastnosti funkce kosinus, grafy funkcí sinus a kosinus M 2.C
01 - Totalitární režimy 01 - Totalitární režimy Děs 4.C
01 - Totalitární režimy 01 - Totalitární režimy Děs 8.A
02 - Japonsko - teorie 02 - Japonsko - teorie Zes 3.C
02 - Japonsko - teorie 02 - Japonsko - teorie Zes 7.A
01 - Čína - teorie 01 - Čína - teorie Zes 3.C
01 - Čína - teorie 01 - Čína - teorie Zes 7.A
01 - Jihovýchodní Asie 01 - Jihovýchodní Asie - úkoly Z 6.A
01 - Jihovýchodní Asie 01 - Jihovýchodní Asie Z 6.A
Náhradní hodina za 11. 3. 2020 Kinetická energie F 1.C
01 - ZSV - teorie ZSV - teorie Zsv 5.A
01 - ZSV - Ekonomie 01 - ZSV - Ekonomie Zsv 5.A
01 - ZSV - teorie ZSV - teorie Zsv 6.A
01 - ZSV - Právo Ústava a právní systém a vztahy Zsv 6.A
01 - Antický Řím (doba královská, republikánské zřízení, ovládnutí Itálie) 01 - Antický Řím (doba královská, republikánské zřízení, ovládnutí Itálie) D 5.A
01 - Východ Evropy 16. a 17. století - teorie 01 - Východ Evropy 16. a 17. století D 2.C
01 - Východ Evropy 16. a 17. století - teorie 01 - Východ Evropy 16. a 17. století D 6.A
01 – Jiří z Poděbrad – pracovní list Jiří z Poděbrad, Jagellonci D 2.A
01 – Jiří z Poděbrad – teorie Jiří z Poděbrad, Jagellonci D 2.A
Náhradní hodina za 11. 3. 2020 Teplotní roztažnost pevných látek, teplotní roztažnost pevných těles v praxi F 6.A