Přihláška ke studiu

Vyplněnou přihlášku ke studiu je třeba odevzdat na sekretariátu školy nejdéle do pondělí 2. března 2020. Do tohoto termínu je také možné zaslat ji poštou na adresu školy.