Přihláška ke studiu

Vyplněnou přihlášku ke studiu je třeba odevzdat na sekretariátu školy nejdéle 1. března 2019.
Do tohoto termínu je také možné zaslat ji poštou na adresu školy.