Základní informace o přijetí

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2020/21

Jednotná kritéria pro uchazeče   [pdf]

Ochrana zdraví na středních školách v průběhu přijímacích zkoušek 2019/2020   [pdf]

Přihláška ke studiu musí být doručena na Gymnázium Česká Třebová do 2. 3. 2020 na předepsaném formuláři a potvrzena příslušnou základní školou. Potvrzení lékaře není vyžadováno.

Povolenými pomůckami při konání testů je pouze modře či černě píšící propisovací tužka (nelze používat gumovací pera či fixy), u matematiky navíc obyčejná tužka a rýsovací potřeby. Jakékoli slovníky, Pravidla českého pravopisu, kalkulačka či matematicko-fyzikální tabulky jsou u zkoušky zakázané.

 

Průvodce přípravou na konání jednotné přijímací zkoušky

Informace o organizaci jednotné přijímací zkoušky v souvislosti s COVID-19

Osmiletá gymnázia – průvodce  [pdf]

Šestiletá gymnázia, čtyřleté obory a nástavbová studia – průvodce  [pdf]

 

Přijímací řízení a maturitní zkouška v roce 2020  [pdf] – Aktuální znění ke dni 27. března 2020