Základní informace o přijetí

Termíny konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2017/2018

Sdělení MŠMT, kterým se vyhlašují termíny jednotných zkoušek ve školním roce 2017/2018   [pdf]

 

Prezentace k přijímacímu řízení na střední školy

Přijímací řízení ve školním roce 2017–2018   [ppt]

S prezentací se můžete seznámit také přímo na Školském portálu Pardubického kraje: www.klickevzdelani.cz

 

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2018/19

Jednotná kritéria pro uchazeče   [pdf]

Přihláška ke studiu musí být doručena na Gymnázium Česká Třebová do 1. 3. 2018 na předepsaném formuláři a potvrzena příslušnou základní školou. Potvrzení lékaře není vyžadováno.

 

Časový rozvrh konání písemných testů jednotné přijímací zkoušky v rámci 1. kola přijímacího řízení do 1. ročníků

Harmonogram  [pdf]