Základní informace o přijetí

 

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2017/18

Jednotná kritéria pro uchazeče   [pdf]

Přihláška ke studiu musí být doručena na Gymnázium Česká Třebová do 1. 3. 2017 na předepsaném formuláři a potvrzena příslušnou základní školou. Potvrzení lékaře není vyžadováno.

 

Harmonogram přijímacích zkoušek

 
 

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor školství a kultury, oddělení organizační a vzdělávání