Základní informace o přijetí

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2019/20

Jednotná kritéria pro uchazeče   [pdf]

Přihláška ke studiu musí být doručena na Gymnázium Česká Třebová do 1. 3. 2019 na předepsaném formuláři a potvrzena příslušnou základní školou. Potvrzení lékaře není vyžadováno.

 
Povolenými pomůckami při konání testů je pouze modře či černě píšící propisovací tužka (nelze používat gumovací pera či fixy), u matematiky navíc obyčejná tužka a rýsovací potřeby. Jakékoli slovníky, Pravidla českého pravopisu, kalkulačka či matematicko-fyzikální tabulky jsou u zkoušky zakázané.