Základní informace o přijetí

Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se stanoví termíny konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2019/2020   [pdf]

Základní informace k přijímacímu řízení ke vzdělávání ve středních školách a v konzervatoři na Školském portálu Pardubického kraje: www.klickevzdelani.cz

 

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2020/21

Jednotná kritéria pro uchazeče   [pdf]

Přihláška ke studiu musí být doručena na Gymnázium Česká Třebová do 2. 3. 2020 na předepsaném formuláři a potvrzena příslušnou základní školou. Potvrzení lékaře není vyžadováno.

Povolenými pomůckami při konání testů je pouze modře či černě píšící propisovací tužka (nelze používat gumovací pera či fixy), u matematiky navíc obyčejná tužka a rýsovací potřeby. Jakékoli slovníky, Pravidla českého pravopisu, kalkulačka či matematicko-fyzikální tabulky jsou u zkoušky zakázané.

 

Jednotná přijímací zkouška, jež se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace ve dvou termínech, je stanovena v řádném termínu na dny:
 
Čtyřleté obory vzdělávání, včetně nástavbového studia:
  1. termín: úterý 14. dubna 2020
  2. termín: středa 15. dubna 2020
 
Obory šestiletých a osmiletých gymnázií:
  1. termín: čtvrtek 16. dubna 2020
  2. termín: pátek 17. dubna 2020
 
Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovená pro všechny uvedené obory vzdělávání na dny:
  1. termín: středa 13. května 2020
  2. termín: čtvrtek 14. května 2020