Zájmové kroužky

Učitelé gymnázia kladou důraz na individuální přístup k žákům. Své dovednosti a schopnosti mohou žáci rozvíjet v zájmových kroužcích. V letošním školním roce nabízíme následující kroužky:
 
  • Badatelský kroužek GLOBE (PaedDr. Hana Grundová)
  • Historický kroužek (Mgr. Jan Wątroba)
  • Kroužek čtení a tvůrčího psaní (Mgr. Jana Divišová)
  • Chovatelský kroužek (Mgr. Daniela Fricová)
  • Zeměpisný kroužek (Mgr. Jan Wątroba)