Sportovní akce

Lyžařský kurz

Tradiční lyžařský kurz se týká pro nižší gymnázium třídy 2. A, pro vyšší gymnázium tříd 5. A a 1. C. Podrobné informace s termíny a potřebné formuláře jsou k dispozici ke stažení v sekci Kancelář / Formuláře.

 

Letní sportovní kurz

Sportovní kurz se uskuteční v měsíci červnu, bližší informace budou zveřejněny s dostatečným předstihem. Tohoto kurzu se zúčastní třídy vyššího gymnázia – žáci 2. C a 6. A.

 

Vodácká exkurze