Výchovný poradce

Výchovný poradce působí na škole jako poskytovatel poradenských služeb pro žáky, rodiče a pedagogy. Věnuje se zejména problematice kariérového poradenství, ověřuje a potvrzuje správnost údajů na přihláškách ke studiu na vysoké či jiné škole. Společně s vedením školy, rodiči a jinými institucemi řeší výchovné problémy a eviduje jejich výskyt. Dále se zaměřuje na proces integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (včetně integrace nadaných). V neposlední řadě se věnuje metodické podpoře učitelů a zajišťuje krizovou intervenci.
 
Výchovný poradce úzce spolupracuje se školním metodikem prevence a ostatními pedagogickými pracovníky v rámci prevence nežádoucích jevů.
 
Konzultační hodiny VP
středa 8:15-9:00, čtvrtek 10:15-11:00, pátek 7:50-8:15 nebo kdykoli po dohodě
 
Mgr. Ondřej Limberský, mail: o.limbersky@gmail.com
kabinet zeměpisu č. 107