Studentský parlament

Studentský parlament je samosprávní orgán vytvořený z řad žáků gymnázia. Prostřednictvím parlamentu mohou žáci prezentovat vedení školy své podněty i připomínky a podílet se tak na chodu školy. Cílem studentského parlamentu je uskutečňování práv dítěte, výchova k demokratickému rozhodování (v rámci platných možností) a zároveň k přebírání odpovědnosti za aktivity vyplývající z práv a možností studentské samosprávy.
 
Složení studentského parlamentu v aktuálním školním roce:
1. A – David Janeš
2. A – Petr Špajs
3. A – Filip Klejch
4. A – Ondřej Hamerník
5. A – Jakub Sýkora
6. A – Lukáš Olexa
7. A – Lucie Rybková
8. A – Radka Mikulecká
1. C – Daniel Eliáš
2. C – Jaroslav Vebr
3. C – Tereza Pešková
4. C – Matouš Jirsa