Studentský parlament

Studentský parlament je samosprávní orgán vytvořený z řad žáků gymnázia. Prostřednictvím parlamentu mohou žáci prezentovat vedení školy své podněty i připomínky a podílet se tak na chodu školy. Cílem studentského parlamentu je uskutečňování práv dítěte, výchova k demokratickému rozhodování (v rámci platných možností) a zároveň k přebírání odpovědnosti za aktivity vyplývající z práv a možností studentské samosprávy.

 
Složení studentského parlamentu v aktuálním školním roce:
1. A – Filip Klejch
2. A – Ondřej Hamerník
3. A – Jakub Sýkora
4. A – Lukáš Olexa
5. A – Lucie Rybková
6. A – Radka Mikulecká
7. A – Ladislav Cerman
8. A – Veronika Hekrlová
1. C – Tereza Pešková
2. C – Matouš Jirsa
3. C – Jiří Stolín
4. C – Martin Beneš