Studentský parlament

Studentský parlament je samosprávní orgán vytvořený z řad žáků gymnázia. Prostřednictvím parlamentu mohou žáci prezentovat vedení školy své podněty i připomínky a podílet se tak na chodu školy. Cílem studentského parlamentu je uskutečňování práv dítěte, výchova k demokratickému rozhodování (v rámci platných možností) a zároveň k přebírání odpovědnosti za aktivity vyplývající z práv a možností studentské samosprávy.

 
Složení studentského parlamentu v aktuálním školním roce:
1. A – Matěj Palán
2. A – David Janeš
3. A – Petr Špajs
4. A – Filip Klejch
5. A – Ondřej Hamerník
6. A – Jakub Sýkora
7. A – Lukáš Olexa
8. A – Lucie Rybková
1. C – Gabriela Hauserová
2. C – Daniel Eliáš
3. C – Jaroslav Vebr
4. C – Tereza Pešková