Za jeden provaz

ZA JEDEN PROVAZ z. s. se věnuje organizování spolupráce studentů Gymnázia Česká Třebová i širší veřejnosti se znevýhodněnými spoluobčany. Členové spolku zprostředkovávají interakci veřejnosti s mentálně a tělesně postiženými, s dětmi ze sociálně slabých rodin, se seniory a dalšími. Aktivity spolku se odehrávají výhradně v České Třebové, kam je také směřována veškerá podpora.
 
Mezi aktivity spolku patří
  • Rukodělné a výtvarné workshopy
  • Interaktivní odpoledne a programy
  • Hudební odpoledne
  • Podzimní benefiční ples a Jarní benefiční koncert
 
V minulosti Za jeden provaz z. s. organizoval také povodňovou sbírku, výtvarné výstavy nebo se aktivně zapojil do sbírek pořádaných společností Konzum.
 
 
Jak se můžete zapojit?
Každý student českotřebovského gymnázia je ve spolku Za jeden provaz srdečně vítán. Studenti mohou chodit na pravidelné workshopy, které jsou pořádány minimálně jednou za dva měsíce ve vybrané organizaci, se kterou právě spolupracujeme. Mají také možnost účastnit se Podzimního benefičního plesu i Jarního benefičního koncertu v roli pomocníků. Velký prostor se nabízí i pro realizaci vlastních myšlenek a nápadů.
 
Kontakty
Předsedkyně spolku:  Magda Frišová
Telefonický kontakt:  702 037 428
 
Společně táhneme za jeden provaz už jednu dekádu  [pdf] – rozhovor zveřejněný v Českotřebovských novinách