Maturitní zkouška

Přijímací řízení a maturitní zkouška v roce 2020  [pdf] – Aktuální znění ke dni 27. března 2020

 

Oficiální informace o maturitní zkoušce najdete na webu www.novamaturita.cz

 
 
Testy a zadání z posledního ročníku maturitní zkoušky, soubory vzorových úloh a aktuální ilustrační testy: www.novamaturita.cz/testy-a-zadani-1404035305.html