Maturitní zkouška

Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části. V jarním zkušebním období probíhá od 2. května do 10. června, v podzimním zkušebním období od 1. září do 20. září. Konkrétní termíny konání didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky stanoví Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Konkrétní termíny ústních zkoušek společné části a konkrétní termíny povinných a nepovinných zkoušek profilové části stanoví ředitel školy – ve školním roce 2018/2019 se tyto zkoušky konají ve dnech 20. až 23. května 2019.
 
Oficiální informace o maturitní zkoušce najdete na webu www.novamaturita.cz.
 
 
 
 
Kalendář s nejdůležitějšími termíny jarního zkušebního období maturitní zkoušky 2019:
 
 
Testy a zadání z posledního ročníku maturitní zkoušky, soubory vzorových úloh a aktuální ilustrační testy: www.novamaturita.cz/testy-a-zadani-1404035305.html