Maturitní zkouška

Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části. V jarním zkušebním období probíhá od 2. května do 10. června, v podzimním zkušebním období od 1. září do 20. září. Konkrétní termíny konání didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky stanoví Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, konkrétní termíny ústních zkoušek společné části a povinných a nepovinných zkoušek profilové části stanoví ředitel školy.

Pro školní rok 2019/2020 byly termíny stanoveny takto:

  • 8. a 30. dubna 2020 písemné práce společné části maturitní zkoušky (český jazyk, cizí jazyk)
  • 4. až 6. května 2020 didaktické testy společné části maturitní zkoušky
  • 18. až 22. května 2020 ústní zkoušky společné části a profilové zkoušky
 
 
Oficiální informace o maturitní zkoušce najdete na webu www.novamaturita.cz.
 
 
 
Testy a zadání z posledního ročníku maturitní zkoušky, soubory vzorových úloh a aktuální ilustrační testy: www.novamaturita.cz/testy-a-zadani-1404035305.html