Zeměpis

Předmět Zeměpis má integrovaný charakter, obsahuje poznatky z přírodovědného i společenského prostředí. Žáci si rozvíjejí informace z oblasti regionů světa, Evropy, České republiky, přírodního, sociálního a životního prostředí. Předmět formuje u žáků zodpovědný vztah k jejich rodné zemi a k místnímu regionu. Absolvent gymnázia si osvojí poznatky a dovednosti geografického charakteru na úrovni středoškolského vzdělání.
 
Hodinová dotace:
Prima, sekunda: 2 hodiny týdně
Tercie, kvarta: 1hodina týdně
Kvinta, 1.C: 1 hodina týdně
Sexta, 2.C: 2 hodiny týdně
Septima, 3.C: 1 hodina týdně
 
Výuka na vyšším gymnáziu je doplněna lekcemi volitelného předmětu Seminář ze zeměpisu.
 
Podpora nadaných žáků:
Nadaní žáci zpracovávají geografické prezentace a projekty, mají možnost účastnit se Olympiády v zeměpise.
Další aktivity pro zpestření výuky:
Organizujeme geografická cvičení a přednášky, jsme zapojeni do projektu Planeta země.
 
UčiteléZkratkaE-mailVyučuje ve třídách
Nespěchal Jiří, Mgr.NeJiri.Nespechal@gymnct.cz1.A, 2.A, 3.A, 4.A, 6.A, 7.A, 1.C, 2.C, 3.C
Wątroba Jan, Mgr. WaJan.Watroba@gymnct.cz 5.A